Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Az igazságügy-miniszter által létrehozott Cégnyilvántartási és Céginformációs szolgálat, amelynek neve 2006. július 1-től Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat ) a bíróságok cégnyilvántartásában szereplő nyilvános adatokat összesíti, és azokat kérelemre - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseivel összhangban - bárkinek rendelkezésre bocsátja. A Szolgálat működését a 10/1998. (V. 23.) IM. rendelet szabályozza. A Szolgálat a nyilvános céginformációs kiadmányokat - ha jogszabály kivételt nem tesz - az államigazgatási szervek részére ingyenesen bocsátja rendelkezésre. Más kérelmező a Szolgálat tevékenységének igénybevételéért térítést köteles fizetni.

Az OCCSZ nem törekszik céginformációs monopóliumra. Hivatalos disztribútori hálózata az OCCR-en alapuló szolgáltatások széles skálájával áll a felhasználók rendelkezésére.

A Szolgálat az adatszolgáltatás tényét a számítógépes rendszerben rögzíti, hogy az adat célhoz kötött felhasználása bármikor ellenőrizhető legyen.


Microsec adattovábbító szolgáltató