Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

NAV hibakódok

HibakódMegnevezés
CEG0001Áfakör megadási hiba, áfakör megadható értékei:1GHIJKLMRNOPSTUV
CEG0002Áfakör összefüggés hiba, ha az áfa-fizetési kötelezettség "H","M","N","P","R","S","T" jelölt, akkor "1" -t is kell jelölni.
CEG0003Áfakör összefüggés hiba, áfa-fizetési kötelezettségnek nem jelölhet "O"-t.
CEG0004Áfakör összefüggés hiba, ha az áfa-fizetési kötelezettség "I","J" jelölt, akkor "G"-t is kell jelölni
CEG0005Áfakör összefüggés hiba, ha az áfa-fizetési kötelezettség "G","I","J" jelölt, nem jelölheti együtt "H"-val.
CEG0006Áfakör összefüggés hiba, az áfa-fizetési kötelezettséget és áfa mentesség okát csak abban az esetben lehet egyszerre kitölteni, ha az áfa mentesség rovatban 7 -t jelöl.
CEG0007Áfakör összefüggés hiba, nem lehet áfa mentesség rovatban 1 -nél többet jelölni, kivéve, ha áfa mentesség 8 -at jelölt, ebben az esetben az áfa mentesség 7 -el kell választani.
CEG0008Áfakör összefüggés hiba, áfa-fizetési kötelezettségként nem jelölheti együtt "U" és "L" -t.
CEG0009Áfakör összefüggés hiba, áfa-fizetési kötelezettségként nem jelölheti együtt "S" és "T" -t.
CEG0010Áfakör összefüggés hiba, áfa-fizetési kötelezettségként nem jelölheti együtt "V" és "P" -t.
CEG0011Áfakör összefüggés hiba, áfa-fizetési kötelezettségként "V" -t jelölt, akkor "1" -t is jelölni kell.
CEG0012Áfakör összefüggés hiba, Áfa alanyiság kizárását és áfa fizetési kötelezettséget együtt nem jelölhet.
CEG0013Áfakör összefüggés hiba, áfa alanyiság kizárását és áfa mentességre vonatkozó választást együtt nem jelölhet.
CEG0014Áfakör összefüggés hiba, 611,134 gfo esetén áfa alanyiság kizárásaként "1" -t kell jelölni.
CEG0015Áfakör összefüggés hiba, 611,134, 941 gfo esetén áfa alanyiság kizárásaként nem jelölhet "2" -t
CEG0016Adószám nincs az inputban
CEG0017Adószámkérés nem érkezhet már kiadott adószámhoz
CEG0018Hivatalos név már létezik a nyilvántartásban
CEG0019Cégazonosítóhoz bejegyzett adószám nem azonos az inputban megadott adószámmal
CEG0020Székhelycímhez tartozó irányítószám nem létezik
CEG0021Székhelycímhez tartozó irányítószám más településhez tartozik
CEG0022Székhelycímhez nincs irányítószám megadva
CEG0023Székhelycím nincs megadva
CEG0024Székhelycím irányítószáma nem tartozhat postafiókhoz
CEG0025KSH számjel teáor kódja nem létezik!
CEG0026KSH számjel teáor kódja nincs megadva
CEG0027Egyéb tevékenység teáor kódja nem létezik
CEG0028KSH számjel gazdálkodói kódja nem létezik
CEG0029KSH számjel gazdálkodói kódja nincs megadva
CEG0030KSH számjel gazdálkodói kódja nem módosítható
CEG0031Cégnyilvántartás kelte nagyobb mint a mai nap!
CEG0032KSH törzsszám kezdete nem megengedett a gazdálkodói formakódhoz
CEG0033Cégjegyzékszám megadási hiba
CEG0034Adószám 1.poz > 3, egyéni vállalkozó
CEG0035Második kör érkezett és nincs hibátlan adószámkérés
CEG0036Nem megengedett végzéskód érkezett
CEG0037Input nem tartalmaz kötelező adatokat
CEG0038Már törölt cégazonosítóra érkezett input
CEG0039Jogutód cégazonosító érkezett, de nincs még az adatbázisban
CEG0040Jogutód cégazonosító adószáma megegyezik a jogelőddel és a rekordtípus nem = 273
CEG0041Nincs a nyilvántartásban a hivatkozott adószám
CEG0042Jogutód nélküli megszüntető végzésben jogutód bejegyzés érkezett
CEG0043Átalakulás esetén cégformaváltási hiba
CEG0044Rektip=213 és nincs jogerősítve
CEG0045Rektip=213 és van jogelőd bejegyzés, de a végzéskód <> 209
CEG0046Székhely és iratőrzési cím nem lehet postafiók
CEG0047Közterület jelleg megadási hiba!
CEG0048Település megadási hiba!
CEG0049Végzés hatályon kívül helyezésben nincs végzésszám hivatkozás
CEG0050Nem létező végzésszám hivatkozás az adószámnál
CEG0051Nincs hibátlan adószámkérése, egyéb végzés addig nem dolgozható fel
CEG0052Közösségi adószámot nem kaphat, ha nem alanya az áfának
CEG0053Dupla, van már hibátlan adószámkérése
CEG0054Közösségi adószámkérés oka hibás
CEG0055Közösségi adószám kérés oka 4 és áfamentesség nem 2,4
CEG0056Közösségi adószám kérés oka 5 és áfamentesség nem 1
CEG0057Input tartalmaz tiltott adatokat
CEG0058Tevékenység vége kisebb a tevékenység kezdés dátumnál
CEG0059Nincs megadva a megszűnés dátuma
CEG0060Cégbírósági végzés hatálya kisebb, mint a tevékenység kezdés dátuma
CEG0061Közlemény hatálya kisebb, mint a tevékenység kezdés dátuma
CEG0062Főtevékenység nem adható meg 2010 után!
CEG0063Egyéb tevékenység nem adható meg 2010 után!
CEG0064Végzésben szereplő irányítószám nincs a településtárban!
CEG0065Bejegyzési kérelem elutasítása korábbi a nyilvántartásba vételnél
CEG0066Cégjegyzékből törlés korábbi a nyilvántartásba vételnél
CEG0067Végzés jogerőre emelkedése korábbi a keltének hatályánál
CEG0068Hiányzik a végzés száma
CEG0069Cégnyilvántartás kelte 980616 előtti
CEG0070Meghatározott időre alakultnál a befejezés kisebb, mint a tevékenység kezdés!
CEG0071Telephely zárás érkezett, de nem beazonosítható!
CEG0072Alapító okirat dátuma nincs kitöltve
CEG0073Tulajdonos név kitöltött, de nincs irányítószám hozzárendelve!
CEG0074Külföldi tulajdonosnak nincs magyar címe és nincs kézbesítési megbízottja
CEG0075Cím irányítószám, településnév megadási hiba!
CEG0076Cím országkód megadási hiba!
CEG0077Vezető rovat kitöltése hiányos
CEG0078Székhely változás bejegyzés hatálya nagyobb a mai napnál!
CEG0079A végzésben szereplő érvényesség kezdés dátuma nagyobb a bejegyzés napjánál!
CEG0080A végzésben szereplő címadat érvényesség kezdés dátuma nagyobb a bejegyzés napjánál!
CEG0081A végzésben szereplő tulajdonosi bejegyzés érvényesség kezdés dátuma nagyobb a bejegyzés napjánál!
CEG0082A végzésben szereplő képviselői bejegyzés érvényesség kezdés dátuma nagyobb a bejegyzés napjánál!
CEG0083A végzésben szereplő kézbesítési megbízott bejegyzés érvényesség kezdés dátuma nagyobb a bejegyzés napjánál!
CEG0084Cégbejegyzés dátuma korábbi, mint a tevékenység kezdés
CEG0085Csőd kezdete kitöltött, de előző állapotkód nem élő
CEG0086Csőd kezdete kitöltött, de előző állapotkód = technikai megszűnt (4)!
CEG0087Felszámolás kezdete kitöltött, de előző állapotkód nem élő vagy csőd,vagy végelszámolás alatti
CEG0088Felszámolás kezdete kitöltött, de előző állapotkód = technikai megszűnt
CEG0089Végelszámolás kezdete kitöltött, de előző állapotkód nem élő vagy felszámolás alatti
CEG0090Végelszámolás kezdete kitöltött, de előző állapotkód = technikai megszűnt
CEG0091Átalakulás jogelődnek végzésben hibás az átalakulási mód megadása
CEG0092Cégbejegyzésből törlés kitöltött, de cégbejegyzése még nincs
CEG0093Új cégazonosítóhoz nem érkezett új cégnyilvántartási dátum
CEG0094Cégazonosító megyekódja nem egyezik a székhely illetékességével!
CEG0095Átalakulással szűnt meg és nincs jogutód bejegyzés!
CEG0096Cégtörlés dátuma kisebb a bejegyzésnél
CEG0097Bejegyzési kérelem elutasítása és a cég törlése is kitöltött
CEG0098Bejegyzés hatálya kisebb a bejegyzés napjánál
CEG0099Nem létező jogutód bejegyzés
CEG0100Nem létező jogelőd bejegyzés
CEG0101Nem érkezett törlés dátum 180 -as végzéskódnál
CEG0102Nem bejegyzett cégre törlés érkezett
CEG0103Egyéni cég megszüntetése
CEG0104Technikai törlő végzésben bejegyzés vagy elutasítás kitöltött
CEG0105Törlő végzés érkezett, de nincs nyilvántartásba vétel bejegyezve
CEG0106Egyéni cég csak Kft-vé vagy Rt-vé alakulhat
CEG0107Jogelőd bejegyzés érkezett nem átalakulást bejegyző végzésben
CEG0108Hiba a mérlegfordulónap megadásában
CEG0109Van már előszerkesztett adatokat tartalmazó végzése hibátlanul feldolgozva (212)
CEG0110Van már bejegyző végzése hibátlanul feldolgozva (213)
CEG0111Van már azonos végzésszámú feldolgozott végzése
CEG0112Nincs a nyilvántartásban a hivatkozott cégazonosító
CEG0113Bejegyző végzés érkezett 980616 előtt alakult adóalanyra
CEG0114Cégazonosítóhoz egy másik adószám már ki van adva
CEG0115Főtevékenység megadása kötelező adószámkérésnél
CEG0116Átalakulás esetén a jogutód cégjegyzékszámának vagy nevének megadása kötelező
CEG0117Adószám megadási hiba
CEG0118Egyéni céggel kapcsolatos végzés érkezett
CEG0119Áfakör vagy áfa mentesség megadása kötelező, kivéve ha "nem alanya az áfának" bejegyzés kitöltött
CEG0120Hivatalos név nincs megadva
CEG0121Külföldi képviselőnek nincs magyar címe és nincs kézbesítési megbízottja
CEG0122Kézbesítési megbízottnak nincs magyar címe
CEG0124Bejegyző végzésben nem lehet jogutód bejegyzést megadni
CEG0125Székhelytől eltérő központi ügyintézés helye
CEG0126Székhelycímhez tartozó irányítószám nem létezik
CEG0127Székhelycímhez tartozó irányítószám más településhez tartozik
CEG0128Székhelycímhez nincs irányítószám megadva
CEG0129Változásbejegyzés vagy megszüntetés érkezett, de nincs még bejegyző végzése!
CEG0130Illetékességváltás érkezett, de a régi cégjegyzékszám megadása hibás
CEG0131Rektip=213 és nincs jogelőd bejegyzés, de a végzéskód = 209
CEG0132Átalakulás dátuma nem egyezik meg a jogutód bejegyzéssel
CEG0133Átalakulás jogelődnek végzésben szereplő átalakulás dátumok eltérőek
CEG0134Átalakulás végzésben megadott átalakulási mód megadási hiba
CEG0135Átalakulásban megadott törlés hatálya nem azonos az átalakulás dátumával
CEG0136Megszűnés bejegyzésben nincs cégtörlés dátum
CEG0137Végelszámolás és törlés végzésben a végelszámolásra vonatkozó adat hibás
CEG0138Átalakulás jogutódnak végzésben szereplő átalakulás dátumok eltérőek
CEG0139Átalakulás dátuma nem egyezik meg a jogelőd bejegyzéssel
CEG0140Adószám CDV hibás
CEG0141Karbantartás az adószámra nem végezhető,az adószám állapota: végleg megszűnt!
CEG0142Karbantartás az adószámra nem végezhető,az adószám állapota: lefoglalt, még nem kiadott!
CEG0143Közterület jelleg megadási hiba adószám kiadásnál
CEG0144Adószám kiadásnál felesleges adat érkezett
CEG0145Alapító okirat dátuma nagyobb mint a bejegyzés dátuma
CEG0146Képviselő adóazonosítója hibás
CEG0147Képviselő esetén adóazonosító jel vagy adószám megadása kötelező 2010.01.01-től!
CEG0148Hiányzó érvényesség kezdés!
CEG0149Képviselő, könyvvizsgáló esetén jogviszony érvényesség kezdés hiányzik!
CEG0150Székhelycím megadása esetén az országkód kitöltése kötelező!
CEG0151Irányítószám megadása esetén az országkód kitöltése kötelező!
CEG0152Cégjegyzékszám és cégbírósági végzés szám eltérés
CEG0153Külföldi cím esetén település megadása kötelező!
CEG0154Közleményben nincs közlönyszám megadva
CEG0155Cégtörlés megadási hiba!
CEG0156Felszámolás kezdete és vége egyidejűleg nem kitölthető
CEG0157Csődeljárás kezdete és vége egyidejűleg nem kitölthető
CEG0158Karbantartás az adószámra nem végezhető,az adószám állapota: megszűnt!
CEG0159Képviselő adóazonosító megadási hiba: max 15 karakter
CEG0160Cím megadási hiba: ajtó max 20 karakter
CEG0161Cím megadási hiba: osztálykód kitöltése kötelező
CEG0162A partner nem létezik!
CEG0163Cím megadási hiba: ajtó max 20 karakter
CEG0164EUAFA esetén országkód kitöltése kötelező
CEG0165Nyilvántartó hatóság megnevezése hibás: max 100 karakter
CEG0166Magyar cím megadása esetén irányítószám, település kitöltése kötelező!
CEG0167Jogelődként csak cégbejegyzésre kötelezett partner adható meg!
CEG0168Jogutódként csak cégbejegyzésre kötelezett partner adható meg!
CEG0169Bejegyző végzésben tulajdonos irányítószám megadási hiba
CEG0171Törlés kezdeményezés érkezett, egyéb adat nem dolgozható fel benne
CEG0172Törlés kezdeményezés végzés érkezett, de nem tartalmaz törlés kezdeményezés bejegyzést
CEG0173Törlés kezdeményezés nem lehet kisebb, mint az adószám tevékenység kezdése
CEG0174Törlés kezdeményezés nem lehet nagyobb, mint a mai dátum
CEG0176Képviselő megadása kötelező adószám kiadáskor, ha gfo=114,573,113,572
CEG0177Tulajdonos megadása kötelező adószám kiadáskor, ha gfo=114,573,113,573
CEG0178Hibás adóazonosító
CEG0179Regisztrációs eljárás bejegyzésre került
CEG0180Adószámkérés bejegyzés elutasításra került
CEG0181Tulajdonos adóazonosító/adószám megadása kötelező
CEG0182Képviselő adóazonosító/adószám megadása kötelező
CEG0183Az adószámkérés regisztrációs eljárás alatt, egyéb végzés nem dolgozható fel!
CEG0184Az adószámkérés elutasítva, egyéb végzés nem dolgozható fel!
CEG0185Képviselő/tulajdonos adóazonosítójel országazonosító hiba
CEG0186Hatályon kívül helyező végzésben szereplő hivatkozás nem szerepel a nyilvántartásban
CEG0187Hatályon kívül helyező végzésben szereplő hivatkozás hibaágon álló végzésre vonatkozik
CEG0188Adószám kiadásnál csak egy főtevékenység adható meg!
CEG0189Jegyzett tőke devizanem megadási hiba
CEG0190Kényszertörlési eljárás kezdete korábbi, mint a tevékenység kezdés
CEG0191Kényszertörlési eljárás zárás érkezett, de nincs kezdés bejegyezve
CEG0193GFO megadása kötelező
CEG0194Cégformaváltási hiba (273)
CEG0195Külf.székh.váll.ker.képviselete számára közösségi adószámot képezni nem lehet.
CEG0196Külf.székh.váll.ker.képviselete nem választhat áfa-fizetési kötelezettséget
CEG0197Külf.székh.váll.ker.képviselete nem végezhet gazdasági tevékenységet, ezért nem lehet ÁFA-alany
CEG0198Nincs megadva a bejegyzés dátuma!
CEG0199Végelszámolás módja megadási hiba
CEG0200Átalakulás módja megadási hiba a jogelődök rovatban
CEG0201Átalakulás módja megadási hiba a jogutódok rovatban
CEG0202Pénzfogalmi elszámolás választáshoz ÁFA alanynak kell lennie
CEG0203Kisadózó (KATA) adatainak bejelentésekor a főállású minőség kitöltése kötelező
CEG0204Kisadózó (KATA) adatainak megadásakor a főállású minőség esetén 1,2 adható meg
CEG0205Kisadózó (KATA) adatainak megadásakor a kisadózó nevének, adóazonosító számának megadása kötelező
CEG0206Nem beazonosítható a kapcsolatban megadott partner
CEG0207KATA bejelentkezéshez legalább egy főállású kisadózó adatainak megadása kötelező (név, cím, adóazonosító és főállású minőség)
CEG0208KATA bejelentkezéshez nem megengedett szervezeti forma
CEG0209Csak olyan szervezet lehet, amelynek valamennyi cégbírósági adatszolgáltatásból érkezett tagja esetében szerepel az adóazonosító jel.
CEG0210Kizárt tevékenységi körrel rendelkezik (6622, 6629, 6820) az adóalanyiság választásának évében
CEG0211A bejelentett kisadózó adóazonosító jelének meg kell egyeznie valamelyik tag adóazonosító jelével
CEG0212A bejelentett kisadózó adóazonosító jelének meg kell egyeznie valamelyik tag adóazonosító jelével
CEG0213Az újként bejelentett kapcsolat már létezik az Adóalany nyilvántartásában!
CEG0214Az adóazonosító jelhez tartozó partner nem élő!
CEG0215KATA bejelentkezéshez legalább egy főállású kisadózó adatainak megadása kötelező (név, cím, adóazonosító és főállású minőség)
CEG0216KATA bejelentkezéshez nem megengedett szervezeti forma
CEG0217Csak olyan szervezet lehet, amelynek valamennyi cégbírósági adatszolgáltatásból érkezett tagja esetében szerepel az adóazonosító jel.
CEG0218Kizárt tevékenységi körrel rendelkezik (6622, 6629, 6820) az adóalanyiság választásának évében
CEG0219A bejelentett kisadózó adóazonosító jelének meg kell egyeznie valamelyik tag adóazonosító jelével
CEG0220A bejelentett kisadózó adóazonosító jelének meg kell egyeznie valamelyik tag adóazonosító jelével
CEG0221Az újként bejelentett kapcsolat már létezik az Adóalany nyilvántartásában!
CEG0222A kapcsolatban megadott adószám 20 karakternél hosszabb!
CEG0223A rögzített adóazonosító számhoz más személy tartozik.
CEG0227Végelszámolás kezdetének dátuma korábbi, mint az adószám érvényesség kezdete!
CEG0228Főállású kisadózó választhatja a magasabb összegű KATA tételes adó fizetést
CEG0229Ismeretlen végzéskód miatt nem feldolgozható
CEG0230A végzésnek tartalmaznia kell legalább egy jogutód rovatot
CEG0231A megadott adószámhoz nem található élő partner
CEG0232A bejegyző végzésben szereplő jogelőd KIVA alany, ezért a végzés nem dolgozható fel, amíg a jogelőd átalakulásra vonatkozó bejegyzése nem került feldolgozásra.
CEG0236Adóraktár üzemeltetője csak áfa alanyiság választással együtt jegyezhető be
CEG0237Adóraktár üzemeltetője bejelentés 2015.01.01-től adható meg.
CEG0238TAJ szám hibás
CEG0239TAJ szám megadása 2015.01.01-től kötelező
CEG0240KATA biztosított bejelentés csak főállású alanyiság választása esetén tölthető ki
CEG0241Áfa-mentességre és áfa-fizetési kötelezettségre vonatkozó választás együttesen nem jelölhető, áfa kör (C, G, H, I, J, K, L, U, M, R) esetén 7-es áfa mentesség kód jelölhető.
CEG0242Áfa-mentességre és áfa-fizetési kötelezettségre vonatkozó választás együttesen nem jelölhető, áfa kör (S, T, V, P) esetén 6-os áfa mentesség kód nem jelölhető.
CEG0900XSD ellenőrzés során hiba
CEG0901Értelmezhetetlen üzenet érkezett
CEG0902Adószám kiadást a kérést követő 24 óráig az adóhivatal nem engedélyezte
CEG0903Adószám kiadást a kérést követő 24 óráig az adóhivatal nem engedélyezte
CEG0904Adószám kiadást a kérést követő 24 óráig az adóhivatal nem engedélyezte
CEG0905A cég nem érintett köztartozással.
CEG0906A cég 15 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik.
CEG0907Nem tartalmaz részesedés átruházást a változásbejegyzési kérelem, köztartozás-vizsgálat nem történt.
CEG0908A kényszertörlés alatt álló cég az állami adóhatóság nyilvántartása szerint munkavállalót foglalkoztat.
CEG0909A kényszertörlés alatt álló cég az állami adóhatóság nyilvántartása szerint munkavállalót nem foglalkoztat.
CEG0910A cég 3 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik.
CEG0911Hatósági eljárás van folyamatban.
CEG0912Hatósági eljárás nincs folyamatban.
CEG0913Hatósági eljárás befejeződött.
CEG9001Az inputot nem lehet részben feldolgozni!
CEG9002Az input nem feldolgozható! (Technikai hibakód, változásbejegyzési kérelem esetén jelöli, hogy a NAV nyilvántartásába nem kell betölteni a kérelem adatait)
CEG9003Végzéskód 169, 181 esetén az input nem feldolgozható!

Microsec adattovábbító szolgáltató